MH-Protokoll
GnR-Kullen

Födda 060705
Genomfört 070721:Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess
Beskrivare: Latte Nordmark
Genomfört 070817: Slash
Beskrivare: Sonny Ström
 

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT/hälsning    

Avvisar kontakt,
morrning och/ eller bitförsök 

Undviker kontakt
genom att dra sig undan

Accepterar kontakt utan att svara, drar sig inte undan

 

Tar kontakt själv
eller besvarar kontaktförsök

Överdrivet kontakttagande, ex. hoppar, gnäller, skäller

 

 

Duff Trixie, Nemi, Saga, Indra, Tess, Slash Selma, Isis,

 

1b.KONTAKT/samarbete     

Följer ej med trots flera försök att locka

Följer med motvilligt.

Följer med men är inte engagerad i testledaren

Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren

Följer med villigt, är överdrivet engagerad i testledaren, ex. hoppar, gnäller, skäller
 

 Slash

Selma, Duff, Saga, Isis, Indra, Tess, Trixie, Nemi,  

1c.KONTAKT/hantering    

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök 

Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren

Accepterar hantering

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 

Accepterar. Svarar med överdrivet kontaktbeteende

  Duff Selma, Nemi, Isis, Indra,  Tess, Slash Trixie, Saga,  

2a. LEK 1/leklust     

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

 

Selma, Duff, Nemi, Saga, Isis, Tess, Slash Trixie, Indra,

 

2b.LEK 1/ gripande    

Griper inte

Griper inte nosar bara på föremålet  

Griper tveksamt eller bara med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Biter direkt, hugger föremålet i farten

 

 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash  

 

2c. LEK 1/dragkamp    

Biter inte  

Griper tveksamt, släpper, håller, men drar inte emot

Griper, drar emot, men släpper och tar om
Alt. tuggar

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper

Griper direkt med hela munnen, drar emot, rycker, alt. ruskar - även under den passiva delen - tills testledaren släpper

Isis, Slash

Duff, Selma, Nemi, Saga, Trixie, Tess, Indra,

 

3a. JAKT/förföljande (1:a gången)    

Startar inte 

 

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

Duff, Selma, Saga, Isis,  Slash Trixie, Nemi, Tess, Indra,  

3b. JAKT/ gripande  (1:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Duff, Selma, Saga, Isis, Tess, Slash Trixie, Nemi, Indra,

 

 

3a. JAKT/förföljande (2:a gången)    

Startar inte  

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

Duff, Selma, Isis, Slash Saga, Nemi, Tess, Trixie, Indra,

 

3b. JAKT/ gripande  (2:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper inte, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Duff, Selma, Saga, Isis, Slash Tess, Trixie, Nemi,   Indra,

4. AKTIVITET    

Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv 

Är uppmärksam o lugn - står, sitter eller ligger 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam med ökad aktivitet eller oro efter hand

Växlar snabbt aktiviteter under momentet. Alt oro under hela momentet

 

 

  Saga, Indra, Slash Duff, Selma, Trixie, Nemi, Tess,

 Isis,

5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   

Engageras ej av figuranten

Kontroll. Avbrott  förekommer 

Intresserad, följer figuranten utan avbrott 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

 

Duff, Saga, Isis, Indra, Trixie, Nemi, Slash Selma, Tess,  

5b. AVSTÅNDSLEK/hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första del

Visar enstaka hotbeteenden under momentets första och andra del

Visar flera hotbeteenden under momentets första del

 

Visar flera hotbeteenden under momentets första och andra del

Isis, Indra, Duff, Nemi, Saga, Tess, Selma, Trixie, Slash    

5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   

Går ej fram till figuranten

Går fram när figuranten är aktiv på linjen

Går fram till den dolda men talande figuranten

Går fram till figuranten med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten utan hjälp

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash        

5d. AVSTÅNDSLEK/leklust    

Visar inget intresse  

Leker inte men visar intresse 

Leker, kan gripa försiktigt, drar inte emot 

Griper och drar emot men kan släppa och ta om.

Griper direkt Drar emot, släpper inte

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash        

5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete   

Visar inget intresse  

Blir aktiv men avbryter  

Är aktiv med figuranten när denne är aktiv 

Är aktiv med figurant, visar även intresse mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash      

 

6a. ÖVERRASKNING/rädsla    

Stannar inte eller kort stopp 

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

  Duff, Nemi, Tess, Trixie, Saga, Isis, Indra, Selma,

  Slash

6b. ÖVERRASKNING/hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden  

Visar flera hotbeteenden -under längre tid 

Visar flera hotbeteenden och någon attack 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

Isis, Duff, Trixie, Nemi, Indra, Slash Selma,

 Saga, Tess,

 

6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen samt lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid 

Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet 

Går fram till overallen utan hjälp  

Slash Selma, Trixie, Isis, Indra, Tess, Duff Nemi, Saga,  

6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Isis, Indra, Saga, Tess,   Slash

 

6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse   

Inget intresse

Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager

Duff, Selma, Nemi, Saga, Isis, Indra, Slash   Tess,

 Trixie,

 

7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 

Stannar - kort stopp  

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Duff, Selma, Trixie, Slash    

7b. LJUDKÄNSLIGHET/nyfikenhet   

Går inte fram   

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid  

Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet

Går fram till skramlet utan hjälp  

 

Isis, Tess, Indra, Slash Duff, Selma, Saga, Trixie, Nemi,

7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash  

 

 

 

7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   

Inget intresse

Stannar upp luktar / tittar på skramlet vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar / tittar på skramlet vid minst två tillfällen

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Tess, Indra, Slash  

 

 

8a. SPÖKEN/ hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

 

Saga, Isis, Indra, Duff, Selma, Trixie, Nemi, Slash

 Tess,

 

8b. SPÖKEN/kontroll    

Enstaka kontroll därefter inget intresse. Alt. Engagerar sig inte

 

Tittar till mot spökena då och då 

Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet

 

 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Saga, Isis, Indra, Tess, Slash

8c. SPÖKEN/rädsla    

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken alt lämnar platsen alt flyr

Saga, Nemi, Tess, Trixie, Indra, Slash Duff, Selma, Isis,

8d. SPÖKEN/nyfikenhet    

Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad
Alt. Går inte fram

 

Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden

Går fram till figuranten när föraren står bredvid 

Går fram till figuranten när föraren gått halva avståndet

Går fram till figuranten utan hjälp 

Duff, Selma, Trixie, Isis, Indra, Slash     Nemi, Saga, Tess,  

8e. SPÖKEN/kontakt 

Avvisar eller undviker kontaktförsök Alt går inte fram i tid

Accepterar kontakt med figuranten utan att besvara den

 

Besvarar kontakten från figuranten

Tar själv kontakt med figuranten

Intensivt kontaktbeteende mot figuranten. Kan hoppa och gnälla

Slash Duff, Tess, Selma, Nemi, Saga, Isis, Indra, Trixie,

 

9a. LEK 2/leklust     

Leker inte

Leker inte, men visar intresse

Startar långsamt, blir aktiv, leker

Startar snabbt, leker aktivt

Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt

 Slash

  Duff, Selma, Nemi, Saga, Isis, Tess, Trixie, Indra,

 

9b. LEK 2/ gripande    

Griper inte

Griper inte, nosar bara på föremålet

Griper tveksamt eller med framtänderna

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet i farten

Selma, Nemi, Saga, Slash Duff, Trixie, Isis, Indra, Tess,  

 

10. SKOTTPROV 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd  

Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd
 

Riktar intresse mot skytten, publiken eller annat, men återgår till lek/passivitet

Avbryter lek eller passivite. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet

 

Berörd, rädd
Alt. vill lämna platsen, försöker fly.

* Föraren avstår skott

 

Duff, Selma, Trixie, Nemi, Isis, Indra, Saga, Slash

 Tess,

 

 

Tillbaka