MH-Protokoll
S-Kullen

Födda 030727
Genomfört 040808:Nike, Fight, Fonzie, Troja, Princess
Beskrivare Jan Andersson
Genomfört 040926: Java
Beskrivare Jenny Hägglund

1

2

3

4

5

1a.KONTAKT/hälsning    

Avvisar kontakt,
morrning och/ eller bitförsök 

Undviker kontakt -
skyggar och drar sig undan 

Accepterar kontakt - är helt oengagerad, men drar sig inte undan

Tar kontakt själv eller när föraren tar kontakt. Balanserad

Intensivt kontaktbeteende mot testledaren. Kan hoppa och gnälla

 

 Java

 Nike

Fonzie, Fight, Troja, Princess

 

1b.KONTAKT/samarbete     

Följer ej med trots upprepade försök att locka

Följer med motvilligt. Strävar mot förare eller stretar åt annat håll

Följer med hela sträckan, neutral 

Följer med villigt. Engagerar sig 

Följer med villigt. Visar intensivt intresse mot testledaren, hoppar, gnäller

 

 Java

Nike, Fight Fonzie, Troja, Princess  

1c.KONTAKT/hantering    

Avvisar. Morrar och/eller bitförsök 

Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt medföraren

Accepterar. Är neutral 

Accepterar. Svarar med kontaktbeteende 

Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testledaren

  Nike, Java Fight, Princess Fonzie, Troja  

2a. LEK 1/leklust     

Leker ej 

Leker ej, men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

 

 Java

Fight Nike, Fonzie, Troja, Princess

 

2b.LEK 1/ gripande    

Griper ej 

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt, hugger föremålet

 

 

Nike, Fight, Troja, Princess, Java Fonzie

 

2c. LEK 1/dragkamp    

Biter ej   

Biter försiktigt, släpper, håller, drar ej emot  

Biter - drar emot, släpper, tar om  

Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper 

Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper

 Java

  Nike, Fonzie, Troja, Princess Fight

 

3a. JAKT/förföljande (1:a gången)    

Startar ej  

 

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

Nike, Fight Fonzie Java

 Princess

 Troja

3b. JAKT/ gripande  (1:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nike, Fonzie, Fight, Troja Princess, Java  

 

 

3a. JAKT/förföljande (2:a gången)    

Startar ej  

Startar, men avbryter   

 

Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer

Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet

Startar direkt med hög fart, springer förbi bytet, kan vända

Nike, Fonzie   Princess Fight, Troja, Java

 

3b. JAKT/ gripande  (2:a gången)  

Nonchalerar bytet /springer ej fram

Griper ej, nosar på föremålet

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning

Griper direkt, släpper 

Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

Nike, Fonzie, Fight   Princess, Java Troja

 

4. AKTIVITET    

Är ouppmärksam -ointresserad, inaktiv 

Är uppmärksam o lugn - står, sitter eller ligger 

Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar

Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. 

 

 

Fight, Troja, Java Nike, Fonzie, Princess

 

5a. AVSTÅNDSLEK/intresse   

Engageras ej av figurant. Ointresserad. 

Kontroll. Avbrott kan förekomma 

Intresserad, följer figurant utan avbrott 

Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök 

Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

 

  Nike, Fonzie, Fight, Troja, Princess, Java    

5b. AVSTÅNDSLEK/hot, aggressivitet   

Inga skall eller morrningar  

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom. 1:a del

Enstaka skall och/ eller morrningar under mom.1:a och 2:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a del

Visar hotbeteenden, skall och morrningar under mom. 1:a o 2:a del

Nike, Fonzie, Troja, Princess Fight    

 Java

5c. AVSTÅNDSLEK/nyfikenhet   

Går ej fram till figurant. Ointresserad 

Går fram när figurant pratar eller bollar med föremål

Går fram när figurant ger sig till känna 

Går fram till figurant med låg kroppshållning och/eller tidsfördröjning

Går fram direkt till figuranten 

 Nike, Troja, Java

   

 Fonzie, Princess

 Fight

5d. AVSTÅNDSLEK/leklust    

Visar inget intresse  

Leker ej men visar intresse 

Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot 

Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot 

Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej

 Nike, Troja, Java

 Princess

Fonzie Fight  

5e. AVSTÅNDSLEK/samarbete   

Visar inget intresse  

Blir aktiv men avbryter  

Är aktiv med figurant när denne är aktiv 

Är aktiv med figurant, intresse även mot passiv figurant

Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek 

Nike, Troja, Java Fonzie Fight

 Princess

 

6a. ÖVERRASKNING/rädsla    

Stannar - kort stopp  

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

 

Nike, Troja Fonzie, Princess

 Fight, Java

 

6b. ÖVERRASKNING/hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden  

Visar flera hotbeteenden -under längre tid 

Visar flera hotbeteenden och någon attack 

Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett

Nike, Fonzie, Fight Troja, Princess, Java  

 

 

6c. ÖVERRASKNING/nyfikenhet   

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram 

Går fram när föraren sitter på huk och talar till overallen - lockar på hunden

Går fram till overallen när föraren står bredvid 

Går fram till overallen när föraren gått halva sträckan 

Går fram till overallen utan hjälp  

Fonzie, Princess, Java Nike, Fight   Troja

 

6d. ÖVERRASKNING/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Nike, Fight, Troja, Java

 

 Princess

 Fonzie

 

6e. ÖVERRASKNING/kvarstående intresse   

Inget intresse för overallen 

Stannar upp. Luktar /tittar på overallen vid ett tillfälle

Stannar upp luktar /tittar på overallen vid minst två tillfällen

Biter i / lek mot overallen. Intresset minskar efterhand

Biter i / leker med overallen vid två eller fler passager

Nike, Fonzie, Fight, Troja Princess, Java  

 

 

7a. LJUDKÄNSLIGHET/rädsla 

Stannar - kort stopp  

Hukar sig och stannar  

Gör undanmanöver utan att vända bort blicken

Flyr högst 5 m  

Flyr mer än 5 m  

 Nike

Fonzie Troja Princess, Java

 Fight

7b. LJUDKÄNSLIGHET/nyfikenhet   

Går inte fram   

Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden

Går fram till skramlet när föraren står bredvid  

Går fram till skramlet när föraren gått halva sträckan 

Går fram till skramlet utan hjälp  

 

Fonzie, Fight, Princess Nike, Troja, Java    

7c. LJUDKÄNSLIGHET/kvarstående rädsla   

Ingen tempoförändring eller undanmanöver  

Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna

Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen

Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena

Visar stort mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager 

Nike, Fonzie, Fight, Troja, Java

 Princess

 

 

 

7d. LJUDKÄNSLIGHET/ kvarstående intresse   

Inget intresse för ljudkällan 

Stannar upp luktar / tittar på ljudkällan vid ett tillfälle

Stannar upp. Luktar / tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen

Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efterhand

Biter i / leker med skramlet vid två eller fler passager

Nike, Fonzie, Fight, Troja, Princess

 

 Java

 

 

8a. SPÖKEN/ hot, aggressivitet   

Visar inga hotbeteenden  

Visar enstaka hotbeteenden

Visar flera hotbeteenden under längre tid

Visar flera hotbeteenden och någon attack

Visar hotbeteenden och flera attacker

 

Fight Nike, Fonzie, Troja, Princess, Java

 

 

8b. SPÖKEN/kontroll    

Enstaka kontroller därefter inget intresse / skärmar av sig

Tittar mot spökena då och då 

Kontrollerar / handlar mot spökena. Långa avbrott

Kontrollerar / handlar mot båda spökena. Kortare avbrott

Kontrollerar / handlar mot båda spökena under hela momentet

 

 

Princess Nike, Fight, Troja, Java

 Fonzie

8c. SPÖKEN/rädsla    

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren 

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds- reglering

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll

Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämnar platsen

 

 Fonzie

Nike, Fight, Troja Java Princess

8d. SPÖKEN/nyfikenhet    

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad

Går fram när föraren talar med figuranten / lockar på hunden

Går fram till spöket när föraren står bredvid 

Går fram till spöket när föraren gått halva sträckan

Går fram till spöket utan hjälp 

Nike, Fight, Java Princess  

 Fonzie, Troja

 

8e. SPÖKEN/kontakt 

Avvisar eller undviker kontaktförsök 

Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan

Besvarar kontakt när figurant bjuder 

Tar kontakt själv. Balanserad 

Intensivt kontaktbeteende mot figurant. Kan hoppa och gnälla

 Java

 Nike

Fight, Princess Fonzie, Troja

 

9a. LEK 2/leklust     

Leker ej 

Leker ej, men visar intresse

Leker - startar långsamt men blir aktiv

Leker aktivt, startar snabbt

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt

 

 

Nike, Fight, Java Fonzie, Troja, Princess

 

9b. LEK 2/ gripande    

Griper ej 

Griper ej, nosar på föremålet

Griper försiktigt eller nyper i föremålet

Griper direkt med hela munnen

Griper direkt hugger föremålet

 

 

Nike, Fight, Princess, Java Fonzie, Troja

 

10. SKOTTPROV 

Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd  

Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet 

Avtagande reaktioner på skotten / riktar intresse mot skytten /återgår till aktivitet /passivitet

Avbryter aktivitet /låser mot skytten. Kan ej återgå till lek /passivitet 

Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykttendenser /avstår skott 

Nike, Fight, Troja Fonzie, Princess, Java

 

 

 

Tillbaka